post

Продажбите на дребно в Европейския съюз (ЕС) и еврозоната се повишиха през февруари 2017 година, показват данни на Евростат.

Търговията на дребно в ЕС се разшири през февруари с 0,7% спрямо януари, когато продажбите на дребно се повишиха с 0,2 на сто. Растежът на продажбите на дребно се дължи в най-голяма степен на скок с 1,1% при продажбите на нехранителни стоки и с 0,5% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато тези на автомобилни горива се понижават с 0,7 на сто.

На годишна база растежът при продажбите на дребно в ЕС се ускори през февруари до 2,2% от 1,7% през януари.

Най-голямо повишение при търговията на дребно на месечна база беше регистрирано в Португалия (+3,1%), следвана от Хърватия (+2,8%) и Словения (+2,3%), докато най-силно понижение при продажбите на дребно беше отчетено в Малта (-0,8%), Латвия (-0,7%) и Белгия (-0,6%).

В същото време продажбите на дребно в еврозоната се повишиха през февруари с 0,7% на месечна база, при прогноза на финансовите пазари за повишение с 0,5 на сто.

На годишна база растежът при продажбите на дребно в еврозоната се ускори до 1,8% през февруари от 1,5% през януари, при средна прогноза на финансовите пазари за растеж от 1 на сто.

Растежът на продажбите на дребно през февруари се дължи в най-голяма степен на повишение с 0,9% при продажбите на нехранителни стоки и с 0,7% при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, докато тези на автомобилни горива се понижават с 0,9 на сто.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *