post

Промените в Закона за марките и географските означения са обнародвани в Държавен вестни, съобщава inews. С тях отпада възможността за национална регистрация на географски означения на земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент на ЕС 1151/2012 год. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

България и производителите трябва да подадат заявления в Европейската комисия за европейска защита на традиционните храни “Българско кисело мляко”, “Българско бяло саламурено сирене”, “Български кашкавал”, “Кашкавал Балкан”, “Карловска луканка”, “Карловски луканков салам”, “Лютеница Първомай” и “Българска боза”. “Регистрациите на географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012, извършени до влизането в сила на този закон, се заличават от деня на вписване на съответното наименование в регистъра на ЕК, но не по-късно от една година”, става ясно от публикуваните промени.

Патентното ведомство трябва да уведоми незабавно Международното бюро за заличените национални регистрации на географски означения за земеделски продукти и храни, въз основа на които са направени международни регистрации.

Като Комитет за защита на потребителите приветстваме решенията на депутатите, които взеха предвид нашите искания за отсрочка относно подаването на заявления за европейска защита на традиционните ни храни. Смятаме, че българските народни представители защитиха националния интерес и продуктите ни на този етап.

Българските производители тепърва предстои да подават искания за защита на наименованията пред ЕК. Засега заявление е подадено само от “Булконс” за “Лютеница Първомай” пред Министерство на земеделието, храните и горите. Предстои документи да бъдат подадени за “Българско кисело мляко”, “Българско бяло саламурено сирене”, “Български кашкавал”, “Кашкавал Балкан”, “Карловска луканка”, “Карловски луканков салам” и “Българска боза”.

От Комитета за защита на потребителите настояваме българските власти в лицето на земеделското министерство да действат бързо и да внасят веднага за защита на традиционните ни храни в ЕК. Надяваме се българската администрация да не потъне в бюрокрация и в крайна сметка всичко да бъде за сметка на потребителите.

Закрилата на географските означения е особено важна, защото ако тя отпадне, наименованията на продуктите ще могат да се използват недобросъвестно и ще се нанесат вреди на потребителите, на репутацията на самите продукти и районите, в които се произвеждат. По отношение на потребителите, географското означение дава гаранция за високо качество на продукта и възможност за избор на продукти с определено утвърдено качество, познато и ценено от него.

За географското място, където се произвеждат продукти, защитени с географско означение, ползата е, че това води до глобално развитие на съответния район, благодарение на създаването на работни места, повишаване популярността на региона и последващо развитие на земеделие, индустрия и туризъм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *