post

Това е Националният Демо Център от проекта AgroDigiRise на Европейския цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ

 

10 дка оранжерии и открити площи в Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ в Пловдив се превръщат в публична платформа за автоматизирано прецизно земеделие. Тя ще бъде на разположение на всички фермери в Южна централна България и цялата страна. Работата по демо центъра вече започна и в края на април всеки зеленчукопроизводител, който проявява интерес, ще има възможност да види технологиите в действие, да се запознае на място с начина на функциониране на ONDO и ползите при отглеждането на всички видове зеленчуци чрез системата за прецизно напояване, торене и климатичен контрол.

На разположение на фермерите ще бъде и експерт от ONDO, който ще ги консултира за внедряване на технологията в собственото им стопанство. В демо центъра ще има и допълнителни услуги, свързани с обучения за работа с технологии и анализ на данни.

За целта от компанията Ondo Solutions ще изградят нова напоителна система в оранжериите и ще автоматизират напояването както в тях, така и в част от откритите полета на територията на Института. Ще контролират климата в оранжериите и ще прецизират напояването и храненето на културите.

ONDO ще следи и редица показатели на почвата, базирайки се на основните особености на алувиално-ливадната и глинесто-песъчлива почва в района.

„С помощта на ONDO тази година в опитните полета на ИЗК Марица ще се повиши технологичното ниво при отглеждането на зеленчуци и при семепроизводството. Благодарение на разработените от ИЗК Марица български сортове и нашите възможности да управляваме процеса, както и с помощта на Лабораториите и експертния екип на Института, съм убеден, че ще постигнем впечатляващи резултати, които ще убедят българските фермери в ползите от иновациите в земеделието“, казва Ивайло Енев, изпълнителен директор и мениджър продажби на ONDO.

ИЗК Марица е основан през 1930 г. и до ден-днешен работи активно за създаване на български сортове зеленчуци. С професионалния екип в своите научни отдели, с Центъра за трансфер на технологии и с Производствено-експерименталната си база Институтът се грижи за селекцията на зеленчуковите култури и картофи, както и за технологиите при отглеждането им в най-големия зеленчукопроизводителен район на България – този на Тракийската равнина.

„Благодарни сме, че чрез проекта AgroDigiRise имаме възможност да внедрим най-нови технологии при отглеждането на зеленчуци и с помощта на партньорите от ONDO да бъдем от полза на българските зеленчукопроизводители. Ние предоставяме базата и знанието си, натрупано с годините, защото ясно съзнаваме, че настъпва нова ера в зеленчукопроизводството, в която технологиите за прецизно земеделие ще играят все по-голяма роля. Така науката и бизнесът си подават ръка, за да става българското земеделие все по-конкурентоспособно на европейския пазар“, казва проф. д-р Даниела Ганева, директор на ИЗК „Марица“.

хоспис за стари хора

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *