post

 

Фондация Биоселена и Българска Асоциация Биопродукти (БАБ) призовават българските евродепутати да гласуват за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) и да гарантират, че това ще допринесе за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ и на целите на стратегията за биологичното разнообразие и ще доведе до устойчиви хранителни системи до 2030 г.

„Климатичните промени не са мит, а реалност, земеделците са едни от най-потърпевшите от затоплянето на планетата и продължителните периоди на засушаване. В същото време интензивните земеделски практики като монокултурното производство, непрекъснато нарастващите количества пестициди и синтетични торове внасяни в почвата, индустриалното животновъдство и много други са част от причините за климатичните промени и загубата на биоразнообразие. Сега е моментът да се промени модела на финансиране на европейското земеделие. Не можем да си позволим да продължаваме със същите политики още 7 години, за да видим какво ще стане. Трябва да се действа сега.“ Смята д-р Стоилко Апостолов, управител на БИОСЕЛЕНА.

Според Албена Симеонова, председател на Българска асоциация Биопродукти, поставената цел 25% от земеделските земи в ЕС да станат био до 2030 г. е изпълнима, само ако се вземат много сериозни мерки и се действа бързо и координирано. Подкрепата за фермите в преход към био и за вече сертифицираните стопанства е мярка с първостепенна важност. Целта трябва да се заложи в Стратегическия план на България и да се осигурят достатъчно средства за това в следващите 7 години.

Компромисните изменения, договорени от основните политически групи в Европейския парламент нямат амбиция и са разочароващи. Според Курт Санен, председател на групата на фермерите в IFOAM OE „Осигуряването на 30% от парите от първия стълб за еко-схеми е положителна стъпка, но не би трябвало да се съпътства от орязване на бюджета за агроекологични мерки в Стълб 2. Плащанията за зони с природни ограничения трябва останат извън задължителните бюджети за финансиране на мерки за опазване на околната среда в Стълб 2, както е предложено от Европейската комисия ”.

Отново призоваваме българските евродепутати да гласуват в подкрепа на измененията, внесени отново за разглеждане в пленарна сесия от Комисията по околна среда, особено измененията, касаещи биологичното земеделие. Смятаме че България трябва да включи в нашия Стратегически план анализ на биологичния сектор и да определи национална цел 15% от земеделската земя да бъде стопанисвана по биологичен начин до 2030г. Смятаме че тази цел е реалистична и постижима. Плащанията за преход към био производство и за вече сертифицираните стопанства в никакъв случай не трябва да са по-ниски от текущите плащания.

Следващите няколко дни са ключови – от сряда до петък евродепутатите ще гласуват за бъдещето на нашата ОСП. Надяваме се на 19 октомври министрите на земеделието на държавите-членки да са постигнали съгласие по обща позиция по ОСП.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *