post

Цените на всички хранителни стоки в световен план бележат ръст през август. Изключение правят само зърнените култури. Данните са от месечния анализ на Организацията по прехрана и земеделие към ООН.

Индексът на цените на храните на ФАО показва увеличение с почти 2%, в сравнение с предходния месец и с почти 7% спрямо август 2015-та. Това нарастване се дължи преди всичко на ръста на цените на сиренето и палмовото масло. Индексът на цените на зърното пада с 3% през август спрямо юли. Индексът на млечните продукти нараства с около 9% като най-съществено е покачването на цените на сиренето, пълномасленото мляко на прах и маслото. Това потвърждава осезаемата промяна в нагласите на пазара, свързани с намаляване на производството на мляко в ЕС и по-неблагоприятните перспективи за експортни доставки в Океания.

Нараства и индексът на растителните масла като в основата са по-високите цени на палмовото масло. Това се дължи на по-ниската продукция в Малайзия и нарастващото търсене в Китай, Индия и Европа. Цената на захарта се е повишила с 2,5% между юли и август и е с близо 75% по-висока, в сравнение с миналата година. По-силната валута в Бразилия, най-големият производител на захарна тръстика, кара производителите да предпочитат местния пазар, поради което количествата за износ намаляват. Като цяло цените на месото остават стабилни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *