Адрес: гр. София, жк. Лозенец, ул. Кожух планина 3, вх. Г
Имейл: info (at) foodmedia.info

Александър Александров
главен редактор
Тел: + 359 885 90 52 99

Мария Иванова
автор

Петя Ралчева
автор