post

Европейската комисия ще отпусне близо 200 млн. евро за промоция на храни през 2019 г., като вече се приемат и проекти от кандидати. Средствата са увеличени спрямо миналата година, а основен фокус ще бъдат онези програми, които са насочени към трети държави с висок икономически растеж, както и представящи продукти със защитени наименования и от определени сектори в рамките на ЕС.

Кандидатстването по програмата е до април, а класираните ще бъдат обявени през есента. Досега български организации са спечелили около 30 проекта за реклама на храни.

ЕК обяви покана за подаване на проекти за промоция на храни, като крайният срок за това е 16 април. Състезанието е между проекти от всички държави членки, като резултатите ще бъдат обявени през есента. През тази година ще бъдат отпуснати 191.6 млн. евро за реклама на храни, което е увеличение спрямо 2018 г. Тогава бяха отделени 179 млн. евро.

Кандидатите по програмата трябва да бъдат организации на производители, на търговци и др., като може да бъде промотиран вид продукт, а не конкретна търговска марка. Приемат се и проекти, в които участват сдружения от повече от една държава членка. Основен фокус на програмата за промоция на храни през тази година ще бъдат рекламите в държави извън ЕС с висок растеж – такива са например Китай, Канада, Япония, САЩ, Колумбия, Южна Корея и Мексико. За тях ще бъдат отделени 89 млн. евро.

За реклама вътре в ЕС ще се насърчават кампании, които са свързани с продукти със защитени наименования за произход, както и отделни сектори като ориз, произведен по устойчив начин, телешко и говеждо месо, маслини, пресни плодове и зеленчуци.

Досега по програмите за промоция на храни в България са спечелени около 30 проекта от 2009 г. насам, като те са за над 100 млн. лв. Чрез финансиране от програмата в различни държави са били представяни български млечни продукти, компоти, сладко от рози, яйца, шипков мармалад, вина и др. В момента се изпълняват девет програми, които трябва да приключат през тази година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *