ЕК създава център за качеството на храните

post

Европейската комисия (ЕК) отваря в Страсбург Център за знания за измамите с храни и качеството на храните. Новото звено ще бъде управлявано от Съвместния изследователски център (вътрешната научна служба на Комисията – бел. р.) и ще бъде финансирано изцяло от ЕК. Центърът ще представлява мрежа от експерти на Комисията и външни експерти. В съобщението на…