post

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към Министерството на земеделието и храните (ЦНСССКЦИЕ) представя новия си проект Академия по предприемачество в земеделието.

Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени или млади компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции, идеи, продукти, услуги или процеси, които развиват потенциала на селското стопанство. Акцентира се върху разработването и прилагането на актуалните тенденции в сектора.

В рамките на Академията се предвижда обучителна програма от ЦНСССКЦИЕ и партньорите по проекта, както и от външни професионални лектори и ментори. Ще бъдат обхванати разнообразни аспекти от областта на предприемачеството, финансирането, управлението на риска и други важни за стартиращите предприятия теми.

Могат да кандидатстват за участие както физически, така и юридически лица.

Участието в Академията е напълно безплатно и участниците ще получат сертификат за успешно завършено обучение.

За да кандидатстват, участниците следва да попълнят формуляр за участие.

За кандидати – физически лица, формулярът е наличен тук:
https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual

За кандидати – юридически лица, формулярът е наличен тук:
https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual-1.

Кандидатстването изисква предварително проектно предложение, което ще бъде доразработено в рамките на Академията. Най-доброто предложение ще бъде отличено с финансова награда в размер на 5000 лева, с която участникът да изгради и/или доразвие своя проект.

Първото предстоящо издание на Академията по предприемачество в земеделието ще се проведе от 25 до 28 юни 2024 г. в гр. Варна, на територията на Икономически университет – Варна.

Повече информация, включително предварителна програма на събитието, е налична на адрес: https://china2ceec.org/academy2024/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *