post

През ноември 2019 г. оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 5,1% в сравнение със същия месец на предходната година, съобщи НСИ въз основа на календарно изгладени данни.

Оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства през август с 0,5% спрямо предходния месец, по предварителни сезонно изгладени данни.

През ноември 2019 г. се наблюдава ръст на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 2,4%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 1,1%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 0,9%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 0,8%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 0,4%.

Спад е отбелязан при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 2,3%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 0,5%.

През ноември 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 11,8%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 9.0%.

Намаление е регистрирано при търговията на дребно с разнообразни стоки – с 1,3%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 1,2%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 1%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 0,6%.

мебели по поръчка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *