post

По-ниски ставки са заложени в някои направления по мерките 10 и 11. Проекто-наредбата е в режим на обществено обсъждане. Промените ще засегнат стопани, които подават заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 11 „Биологично производство“, пише agro.bg.

С две евро на хектар е намалена ставката за компенсаторното плащане за полски култури по мярка 11, в това число и фуражни.

Пада ставката и за създаване на буферни ивици – от 40 на 36 евро на хектар. Намалението на ставките по мярка 11 ще засегне онези биопроизводители, които прилагат сеитбооборот, коментира Веселина Ралчева от Българска асоциация “Биопродукти“. Най-тежкият проблем пред сектора обаче остават силно рестриктивните мерки, заложени по отношение контрола върху био-то.

В тази връзка от Българска асоциация „Биопродукти“ планират в следващите седмици срещи и дебати на ниво институции, експерти, производители.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *