post
Инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са изтеглили от пазара  310 540 броя яйца и 15 317 кг храни от животински и неживотински произход, съобщиха от контролния орган.
Стоките са насочени за унищожаване от инспекторите на дирекция „Контрол на храните” към БАБХ.

Количествата са конфискувани от производствени обекти, складове, магазини и заведения за обществено хранене. Част от иззетите храни са били неправилно съхранявани, некоректно етикетирани и с изтекъл срок на годност, а други – без здравна и идентификационна маркировка.
Агенцията по храните е извършила през ноември общо 13 111 проверки. За установени нарушения са издадени 540 предписания и са съставени 120 акта. Два са затворените  обекти в страната с временно преустановена дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *