post

Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 година се увеличава с 6,6% на годишна база, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на цените на продукцията от растениевъдството расте със 7,7%, а на продукцията от животновъдството – с 0,1%.

В сравнение с 2017 година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1,7%, като в растениевъдството е отчетено увеличение с 2,7%, а в животновъдството –  намаление с 3,7%.

В периода юли-септември спрямо третото тримесечие на 2017 г. увеличение се наблюдава в цените на: зърнените култури – с 10,9%, техническите култури – с 1,9%, пресните зеленчуци – с 4,5%, картофите – с 4,1%, и пресните плодове – с 18,4%. По-ниски са цените на фуражните култури с 13,4%.

По-високи са цените на: меката пшеница – с 12%, ечемика – с 13,3%, царевицата за зърно – със 7,1%, оранжерийните домати – с 11,3%, бялото главесто зеле – с 30,6%, краставиците от открити площи – със 17,8%, оранжерийните краставици – с 50,3%, зрелия кромид лук – с 9,7%, ябълките – с 30,3%, сливите – с 9,2%, орехите – с 55,8%, и кайсиите – с 52,9%.

Понижават се цените на: твърдата пшеница – с 10,9%, зрелия фасул – с 4,9%, лещата – с 5,5%, и царевицата за силаж – с 40,5%.

През третото тримесечие на 2018 г. на годишна база намаляват цените на живите животни с 6,6%, а на животинските продукти се увеличават с 4%.

Националната статистика отчете спад в цените на всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат добитък намаляват с 1,1%, на свинете – с 10,7%, на овцете – с 6,3%, на козите – с 16,7%, и на домашните птици – с 3%.

При животинските продукти по-скъпи са: кравето мляко – с 4%, биволското мляко – с 1,4%, овчето мляко – с 3,5%, и кокошите яйца за консумация – с 20,5%.

В периода юли-септември повишаване на годишна база се наблюдава в цените на: зърнените култури – с 4,9%, картофите – със 7,5%, и пресните плодове – с 9,1%. Спрямо година по-рано намаление е отчетено в цените на: техническите култури – с 1,1%, фуражните култури – с 10,7%, и пресните зеленчуци – с 3,8%.

В животновъдството цените на живите животни за една година намаляват със 7,5%, а на животинските продукти – c 1,5%.

Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на тази година по-високи са цените на: меката пшеница – с 5,5%, ечемика – с 10,9%, ябълките – с 22,2%, сливите – с 10,8%, кайсиите – с 36,7%, и орехите – с 30,1%.

По-ниски са цените на: слънчогледа – със 7,4%, лещата – с 23,3%, царевицата за силаж – с 40,9%, доматите от открити площи – с 4,5%, оранжерийните домати – с 21,2%, оранжерийните краставици – с 13%, и пипера за прясна консумация – с 18,3%.

За една година в животновъдството намаление има в цената на всички основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 3,3%.

Цените на свинете намаляват с 10,9%, на овцете – с 4%, на козите – с 13,6%, и на домашните птици – с 5,2%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на биволското мляко – с 6,3%, и на кокошите яйца за консумация – с 1,3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *