post

През октомври 2018 г. инспекторите в отделите „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните са извършили 12 484 официални проверки на обекти за производство, търговия на едро и дребно с храни и на заведения за обществено хранене на територията на страната, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). В рамките на контролните дейности са издадени 806 предписания, съставени  са 163 акта за установяване на административни нарушения и е преустановена временно дейността на 7 обекта, отчитат от ведомството. Изтеглени и насочени за унищожаване са 2254 килограма храни, 90 000 яйца и 73 литра сурово мляко и безалкохолни напитки.

БАБХ не посочва от кои райони са изтеглени вредните хранителни продукти, нито какъв е бил проблемът при големите нарушения, само изброява най-често констатираните несъответствия при извършените проверки на територията на страната:

1. Пропуски във водените записи, свързани със системите за управление на безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

2. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.

3. Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.

4. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните, и обекти без регистрация по чл.12 от Закона за храните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *