post

Хранителните добавки все повече се търсят у нас, пише agro.bg. Най-често те са внос и се наблюдават злоупотреби при етикетирането. По думи на специалиста по храните професор Йордан Гогов – Европейската комисия има сериозни критики относно контрола върху етикетите на хранителните добавки в България. Например – вместо оригинален етикет, има неточен превод.

В момента се работи към промяна на законодателството и обмен на опит между България и страните членки на Европейския съюз практиките при контролирането. В момента пропуск има, като например съдържанието на неразрешени части от растения, които са в забранителен списък на Евросъюза.

И още нещо – важно е да се прави разлика между добавки в храните, които са химически вещества, и хранителните добавки, които са хит на пазара в момента, коментира професор Гогов.На много от етикетите на хранителните добавки не се дава пълна представа на потребителите за какво могат да бъдат използвани, което също е недостатък, отбелязва професор Гогов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *