post

Oборотът в раздел “Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” нараства с 6.1% за една година. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт за юни 2018.

В сравнение със същия месец на 2017 г. има увеличение при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 15.6%, търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 11.3%. Наблюдава се увеличен оборот и при търговията чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 6.5%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 4.5%, както и облекло, обувки и кожени изделия – с 2.8%. Наблюдава се по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при фармацевтични и медицински стоки – с 2.9%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 2.0%.

По-значителен спад е регистриран при компютърната и комуникационна техника – 2.3%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 1.7%. Намаление е отбелязано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 2.6%, търговията на дребно с разнообразни стоки – с 0.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 0.4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *