post

Производството на бива в България е спаднало с 4% през 2017 година, спрямо предходната година. У нас през миналата година са произведени 485 166 330 литра, докато през 2016 г. са произведени 504 601 841 литра. В същото време през 2017 г. в Европейския съюз са произведени общо 41,3 млрд. литра, докато година по-рано 38,8 млрд. литра или с 2,5 млрд. литра повече, което представлява ръст от 6,4 на сто. Това показват данни на „Евростат”.

Според обявените данни, на всеки жител на ЕС се падат 81 литра пиво.

Освен това в страните от ЕС се произвежда почти 900 милиона литра (2%) бира, коятоа съдържа алкохол по-малко от 0,5% или изобщо не съдържа алкохол.

Германия е най-големият производител

Две трети от бирата, която съдържа алкохол, и е произведена в ЕС, идва от шест държави-членки. Германия е най-големият производител през 2017 г. с 8,1 млрд. литра (или 20% от общото производство в ЕС).

Това означава, че приблизително една на всеки пет бири, съдържащи алкохол, произведен в ЕС, е с произход Германия. На второ място е Обединеното кралство (5,6 млрд. литра, и 14% дял). Първата петиза се допълва от Полша (4,0 млрд. литра и 10% дял), Холандия (3,9 млрд. литра и 9% дял) и Испания (3,6 млрд. и 9% дял).

Холандия води по нарастване на производството

В сравнение с 2016 г. Холандия (+ 48%) регистрира най-голямо увеличение в производството на бира, съдържаща алкохол, следвана от Обединеното кралство (+ 14%) и Португалия (+ 11%).

На долния край, които отчитат спад на производството, са Гърция (-9%), следвана от Словакия (-5%), България и Литва (и двете с – 4%).

Холандия изнася най-много бира

През 2017 г. Холандия е изнесла 1.9 млрд. литра бира, съдържаща алкохол, което отрежда на страната първото място сред всички износители на пиво в ЕВРопа. Следват Белгия и Германия (с по 1.6 млрд. литра). Франция е без медал, на четвърто място (0.7 млрд. литра) и Великобритания (0,6 млрд. литра).

Къде се изнася най-много европейска бира?

Съединените щати са основен вносител на бира, произведена от страните в ЕС (1,1 млрд. литра бира, съдържаща алкохол) или 31% от общия износ на ЕС за трети страни.

Вторият най-голям вносител през 2017 г. е Китай (520 милиона литра, 15%). Следват Канада (210 милиона литра, 6%), Южна Корея (175 милиона литра, 5%), Русия (138 милиона литра, литра, 3%), Австралия (100 милиона литра, 3%) и Тайван (95 милиона литра, 3%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *