post

Eвропейската комисия обяви нова обща методика за сравняване на качеството на хранителните продукти в ЕС, предаде пресслужбата на институцията, пише Дневник. Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия в областта на науката и знанието е разработил обща методика, която позволява на националните органи за защита на потребителите да тестват и да сравняват състава и характеристиките на хранителни продукти, продавани със сходни опаковки в целия съюз.

Всички хранителни продукти, продавани в ЕС, трябва да отговарят на строги правила за безопасност, се посочва в съобщението на еврокомисията. Потребителите трябва да бъдат информирани за основните характеристики, определени в законодателството на ЕС за етикетирането на храните, и да не бъдат подвеждани, например от опаковката. Националните органи, отговорни за безопасността на храните и защитата на потребителите, имат задължението да гарантират, че предлаганите на единния пазар хранителни продукти отговарят на съответното законодателство на ЕС.

Методиката за тестване ще помага на националните органи да определят дали хранителните продукти се предлагат на пазара в съответствие с правото на ЕС. Тя се основава на принципи като прозрачност, сравнимост, подобен подбор, вземане на проби и тестване на продуктите.

Лабораториите в редица държави членки на ЕС ще приложат сега тази методика като част от европейска кампания за тестване с цел събиране на данни за обхвата на проблема с разликите в качеството. Първите резултати ще са налице до края на 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *