post

След предстоящото публично предлагане на Градус АД на Българска фондова борса, дружеството възнамерява да предложи на акционерите си минимум 90% от годишната печалба на холдинговата компания да се разпределя като дивидент, считано от 2019 г.

Тази корпоративна политика гарантира максимално доближаване на акционерите на Градус АД дофинансовите резултати на всяко от дъщерните дружества.

„Смятаме, че това е справедливо и ще е от полза за големите и малките акционери, като се надяваме те да се съгласят на тази стъпка. Имаме основания да смятаме, че това ще се оцени от потенциалните инвеститори в предстоящото публично предлагане“ – отбелязаАнгел Ангелов, представител на Градус АД.

Поемането на ангажимент за разпределяне на дивидент не е установена практика на българския капиталов пазар, но Градус АД е готово на такава стъпка, тъй като спецификата на бизнеса и на средата го позволява.

Преди седмици компанията обяви финансовите си резултати за 2017 г., които са достатъчно перспективни. Отчетите показват общо консолидирани приходи на Градус АД в размер на 245 834 хил. лв. и нетна печалба след данъци в размер на 39 825 хил. лв. Компанията остава една от най-големите компании за добив на месо в Българияи сред трите водещи производители на разплодни яйца в Европа. Тяе на първо място в страната по производство на продукти от птиче месо с 35% пазарен дял.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *