post

Европейският парламент одобри нов Регламент на ЕС за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по-строг контрол на биологичните храни, като целта е „да гарантира еднакво високи стандарти за качество в целия ЕС и да улесни малките фермери да преминат към биологично производство“, съобщава fermer.bg

Евродепутатите приеха новите правила на 19 април 2018 г. Предстои договореният текст да бъде одобрен от Съвета на ЕС, преди да влезе в сила, уточни Европейският парламент в официално съобщение.

Правилата се отнасят до селскостопанските и аквакултурните практики, преработката и етикетирането на хранителните продукти, процедурите за сертифициране на земеделските стопани, както и до вноса на биологични продукти от страни извън ЕС.

Новият регламент подчертават, че органичните фермери в ЕС трябва да използват отговорно енергията и природните ресурси, да насърчават здравето на животните и да допринасят за запазването на биоразнообразието, екологичното равновесие и качеството на водата и почвата.

Практиките за биологично земеделие в ЕС включват:

– Редуване на културите за ефективно използване на ресурсите;

– Забрана за употребата на химически пестициди и синтетични торове;

– Много стриктни ограничения върху антибиотиците pа добитъка;

– Забрана на генетично модифицирани организми (ГМО);

– Използване на ресурсите на място за естествени торове и фуражи за животни;

– Отглеждане на добитък в свободна среда, на открито и използване на биологични фуражи.

Специално внимание в новия регламент е отделено на етикетирането на органичните храни. Логото на ЕС за органичните хранителни продукти гарантира, че правилата на ЕС за биологично производство са били спазени. Това е задължително за всички предварително опаковани храни.

Поставено върху опаковката на преработена храна, логото означава, че най-малко 95% от съставките от земеделски произход са органични. Супермаркетите и други търговци на дребно могат да обозначават продуктите си с термина “биологичен”, само ако отговарят на посочените в регламента правила.

Пазарът на органични храни в ЕС непрекъснато се разширява и вече възлиза на около 30.7 милиарда евро годишно. Въпреки че органичните земеделски земи на ЕС се увеличават през годините, за тази цел се използват само 7% от общата селскостопанска площ. Разликата между търсенето и производството на органични храни в Общността се покрива от нарастващия внос, отбелязва съобщението на Европарламента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *