post

Европейската комисия (ЕК) отваря в Страсбург Център за знания за измамите с храни и качеството на храните. Новото звено ще бъде управлявано от Съвместния изследователски център (вътрешната научна служба на Комисията – бел. р.) и ще бъде финансирано изцяло от ЕК.

Центърът ще представлява мрежа от експерти на Комисията и външни експерти.

В съобщението на Комисията се казва, че съмненията за измами с храни и качеството им подкопават доверието на потребителите и вредят на цялата верига.

Последните случаи на измами с храни включват маслиново масло, вино, мед, риба, млечни продукти, месо и птици.

Освен това потребителите може да са изложени на нелоялни търговски практики, по-специално във връзка с хранителни продукти със значителни разлики в състава, които обаче се предлагат на различни пазари с подобна опаковка.

Новосъздаденият център ще трябва да разработи обща методика за изпитване на храните.

Той е петият от поредица центрове за знания в областта на биоикономиката, териториалните политики, миграцията и демографията и управлението на риска от бедствия.

настаняване

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *