post

Всеки, който е решил да обнови или преосмисли уредите в дома си, с идеята те да бъдат по-ефективни и с по-малко разходи, неминуемо стига до популярните заключения. Това е изборът на отопление и охлаждане с климатици, които стават все по-енергоефективни и съответно с все по-малко разходи за електроенергия. Преди да направи избора на климатик, е добре да предвидят някои основни фактори, свързани с пространството. Това е местоположението на дома, както и каква е изолацията му, тъй като това е от особено значение за избора на мощност на самия климатик. Освен това е важно и какъв обем се очаква от него да отоплява или охлажда, както и каква е геометрията на пространството. Има изключително икономични модели и това са хиперинверторните климатици, например. Повече в отопление и охлаждане с климатици в impas-klima.com. Колкото по-висок клас е един климатик, толкова по-ниски са разходите и толкова по-ефективно работи. За сравнение експертите са установили, че ако енергоефективността се повиши с 5%, колкото и малко да е това, видимо се намалява времето за погасяване на първоначалната инвестиция. Това дава ясна картина за разликите между отделните класове, като те са между А – най-високо ефективен и G – най-малко енергийно ефективен. След като вече се създават класове А+++, всеки сам може да прецени до каква степен се усъвършенстват тези технологии и съответно какъв е смисълът да се избере по-добре работеща машина, която регулира мощността си и автоматично редува режимите на работа.

Какво трябва да знаем за отоплението и охлаждането с климатици, по отношение на средата, доколкото зависи от нас. Колкото по-добра е изолацията на жилището, толкова по-малко ще се натоварва климатикът. Ето защо е добре да се има предвид този фактор, независимо дали ще изберете супер мощен модел или не, като разбира се по-мощните варианти се справят по-лесно с предизвикателствата, но при по-честа необходимост от наваксване на температурата ще изразходват повече. Това, за което допълнително можем да се погрижим, а да намалим усилията на машината да работи излишно, е по време на топлия сезон, да поставяме по-плътни завеси и да не прекаляваме с проветряването през деня. Ако наблегнем на освежаването на въздуха през нощта, както и ако намалим употребата на някои от останалите уреди, отделящи топлина, като готварската печка, то можем да разчитаме на няколко градуса по-ниска температура. Важно е да се знае, че огромни разлики и с температурата навън и вътре не бива да има през лятото.

По време на зимния сезон, е важно да се задават умерени температури и то постепенно, за да не се затормозява машината. Ако климатикът спре да работи за малко, това не бива да се индикира като проблем, тъй като в това време той е преминал в режим на размразяване или с други думи, е насочил усилията си към външното тяло, на което ледът е дошъл в повече. В такива моменти не бива да се спира климатика, защото съществува риск, да се появи по-сериозно замръзване, с което впоследствие климатикът да не може сам да се справи. Друг важен момент е да не се спира изобщо климатикът, докато работи през зимата, защото спирането и пускането след часове, води до излишен разход на енергия в опитите да се навакса желаната температура. Освен това, за да е най-ефективно отоплението и охлаждането с климатици, към правилната експлоатация, се включва и добрата поддръжка или профилактиката на филтрите. Ако се спазват всички препоръки на специалистите, могат да се постигнат и търсените максимално добри резултати. Заслужава си усилието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *