post

Индексът на производствените цени в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2017 г. намалява с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2016 г., съобщи Националният статистически институт.

Продукцията от растениевъдството поевтинява със 7.5%, докато животновъдната поскъпва с 8.9%.

Спрям огодина по-рано цените на зърнените култури спадат с 1.8%, на техническите култури – с 13.8%, на пресните зеленчуци – с 9.2%, на картофите – с 15.5%, и на плодовете – с 6.0%. По-високи са единствено цените на фуражните култури – с 39.8%.
По-ниски са цените на царевицата за зърно – с 5.9%, на овеса – с 20.2%, на рапицата – с 18.0%, на слънчогледа – с 15.3%, на фуражния грах – с 21.4%, и на тютюна – с 3.2%. Намаление се наблюдава в цените на оранжерийните домати – с 16.9%, на оранжерийните краставици – с 13.4%, на морковите – със 7.7%, на зрелия кромид лук – с 4.4%, и на пипера – с 25%. Понижение отбелязват и цените на ябълките – с 8.8%, на култивираните гъби – с 21.6%, и на гроздето – с 6.0%. По-високи са цените на твърдата пшеница – с 10.0%, и на неолющения ориз – с 18.4%.

Спрямо същото тримесечие на 2016 г. се наблюдава увеличение в цените на живите животни – с 1.6%, и на животинските продукти – със 17.7%. Увеличение е отчетено в цените на едрия рогат добитък – с 13.8%, и на козите – с 4.1%. Намаляват цените на свинете – с 1.7%, и на домашните птици – с 2.9%. Цените на овцете остават без промяна.
При животинските продукти най-голямо е увеличението в цените на кравето мляко – с 29.6%, и на кокошите яйца за консумация – с 29.2%.

Цените на биволското, овчето и козето мляко отбелязват намаление – съответно с 2.5, 18.7, и 8.1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *