post

Казват, че теорията няма нищо общо с практиката или по друг начин казано – занаят се краде, а не се учи. В действителност обаче тези думи са приложими само от части, когато става дума за складово стопанство. Защо това е така може да разберете от Тренировъчната школа складово стопанство на supplychain . А ние, в следващите изречения ще ви запознаем по-подробно с това какво ви предлага въпросната школа.

Най-общо казано всеки, който заема някаква длъжност, свързана с услугите на складовото стопанство, е наясно колко изрядна трябва да бъде организацията в този отдел. С цел подобряване работата на звеното има редица създадени складови програми, които обаче се нуждаят от опитни хора, които да работят с тях. И както във всичко останало – така и в работата, понякога възникват непредвидени ситуации. Именно с тяхното разрешаване на практика и оптимизирането знанията и уменията на служители в отдела по складово стопанство се занимава и Тренировъчната школа, за която споменахме.

Тя се състои общо от четири модула, всеки от които представя пред присъстващите различно йерархично ниво, още длъжност в звеното. Най-добре е, ако желаете да получите максимална полза от тази тренировъчна школа складово стопанство, да преминете през всички модули. Така най-цялостно ще разберете същността на материята и ще може да се ориентирате в динамичния работен процес. Занятията, от които са изградени модулите са предвидени така, че да включват съвсем кратка теоретична част и да наблягат повече на практическите занятия. Те, от своя страна могат да бъдат няколко. Първият вид е под формата на консултации, където всеки присъстващ може да сподели възникнала ситуация от работата си или да зададе вълнуващ го въпрос от професионално естество. Второто практическо занятие е обвързано с научаването на различни нови компетенции от присъстващите. Разиграват се казуси от реалната работна среда, които помагат за по-лесното разбиране на предавания материал и сдобиването ви с нови умения, приложими на практика. Повече за същността и за това как да се включите в организираната Тренировъчна програма складово стопанство ще разберете от сайта supplychain.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *