post

Ако мислите, че отдел доставки и звено дистрибуция са едно и също, то със сигурност се нуждаете от надграждане на познанията си в тази сфера на дейност. В случай обаче, че от дълги години работите като част от отдела доставки – добре е да знаете, че вече има бърз и надежден начин да се сдобиете с нови компетенции в областта. Независимо от коя страна на монетата се намирате – в следващите изречения ще ви запознаем с възможностите, които ви предлага специализираната Тренировъчна школа доставки на supplychain.
Именно в този ред на мисли за по-успешна реализация на работното място – добре е да помислите не толкова за теоретичните знания, а за практическите. И тъй като теорията бихте могли да прочетете и онлайн, то въпросната школа за доставки се различава по това, че ви предлага снабдяването с практически познания.
Тренировъчната школа доставки се състои от общо три модула, предлагащи полезни знания за всяка възможна позиция, която съществува в отдела. Всеки един модул ще разкрие пред вас спецификите на съответната длъжност, подредена по йерархичен ред, както и възможни начини за справяне с непредвидени ситуации. И тъй като работата в едно предприятие непрекъснато е обвързана с динамика и промени – по време на занятията от тренировъчната школа доставки ще видите нагледно разиграване на различни казуси от реалната работна среда. Ще се научите да се справяте с критични ситуации и да взимате най-добрите и обмислени, от всички страни решения, независимо дали сте продуктов мениджър, мениджър снабдяване или работите в границите на общото снабдяване.

Една от възможностите, които ви предлага тази тренировъчна школа доставки бива използването й за консултиране по наложителни за вас и вашата сфера на дейност въпроси. На тях ще получите професионални отговори от специалисти в сферата на доставките. От друга страна обаче важно е преди да се запишете за това бизнес обучение да решите до каква степен искате да надградите познанията си. В случай, че искате най-добре да усвоите предложените компетенции – най-добре би било да запишете и трете модула от Тренировъчната школа Доставки, последователно. Повече информация по темата ви очаква на supplychain.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *