post

Eвропейската комисия ще увеличи през тази година финансирането за реклама на храни вътре в ЕС и на външни пазари, пише Дневник. За 2018 г. отделеният бюджет е 169 млн. евро, което е с 27 млн. евро повече спрямо предходната година, става ясно от съобщение на комисията. Организациите, които искат да участват в програмата, могат да подадат до 12 април, като основен приоритет през тази година ще бъде износът от ЕС към държави с висок потенциал.

2/3 от отделените през тази година 169 млн. евро ще бъдат насочени към проекти, целящи да промотират европейски продукти в трети държави с висок потенциал за износ. Сред тях са Канада, Япония, Мексико, Колумбия, Китай и др. Средствата, предназначени за реклама вътре в ЕС, ще бъдат основно насочени към продукти с различни “етикети” за качество – биологично производство, храни със защитени наименования за произход и др. През тази година има още заделени средства за кампании за здравословно хранене, консумация на плодове и зеленчуци, устойчиво развъждане на животни, включително кози и овце.

В изявление до медиите европейският комисар по земеделието Фил Хоган казва “ЕС е най-големият търговец на продукти на хранителната промишленост в света и е мястото с най-високо качество на храните”, допълвайки, че при редица пътувания в чужбина е имал възможността лично да констатира интереса на бизнеса и потребителите от трети държави към европейската продукция. “През последната година предложенията за програми за популяризиране на хранително-вкусовия сектор надхвърлиха почти десетократно наличния бюджет”, каза още Хоган.

Със свои програми за промоция на храни могат да участват различни браншови организации в хранителната индустрия, например организации на производители или на търговци. Програмите могат да популяризират конкретен продукт – например бяло саламурено сирене, но не и конкретни търговски марки. По схемата е допустимо и финансиране на мултинационални програми съвместно с друга държава – членка на ЕС. Те могат да бъдат насочени към реклама на един или повече пазари вътре в ЕС или в трети страни.

Документи за кандидатстване се подават през специален портал, а резултатите ще бъдат обявени през есента.

По данни на “Капитал” в периода между 2009 и 2017 г. са стартирани 20 промоционални програмиот български организации като 10 от тях на стойност 44.8 млн. лева вече са приключили. В момента се изпълняват 9 други промоционални програми до 2019 г. на обща стойност 56.9 млн. лв, сочи информацията.

Рекламата на европейски продукти е част от политиката за качество, заложена в Общата селскостопанска политика на ЕС. През 2015 г. ЕК представи нови правила за насърчаване на земеделските производители и компаниите от хранителния сектор да търсят нови пазари и да промотират продуктите си като увеличи общата сума за промоция на храни, намали дела на изискваното съфинансиране и опрости правилата за кандидатстване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *