post

Европейската комисия (ЕК) представи насоки за прилагането на законодателството за храните в Европейския съюз (ЕС). Те трябва да подпомогнат националните органи при преценката дали дадено дружество нарушава законодателството на ЕС, когато продава продукти с различно качество в различни държави, съобщават от Комисията.

Темата коментира и председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер в речта си за състоянието на ЕС, която изнесе пред Европейския парламент (ЕП) преди няколко дни.

„Представянето на два различни продукта с една и съща марка и една и съща опаковка е заблуждаващо и нелоялно спрямо потребителите. Този въпрос е ясен пример за това, че можем да решаваме трансгранични проблеми само когато работим заедно на равнището на ЕС“, коментира и еврокомисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова.

В насоките се посочват и обясняват съответните норми в законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите, които органите трябва да вземат под внимание, когато анализират евентуален проблем с разлики в качеството на продуктите.

Потребителите трябва да получават достоверна и достатъчна информация за всеки хранителен продукт. Например етикетите на храните трябва да съдържат списък на всички съставки на продукта, посочват от ЕК.

Забраняват се и нелоялните търговски практики, като например предлагането на пазара на продукти с идентична производствена марка по начин, който евентуално може да заблуди потребителите.

В допълнение към тези насоки Комисията работи по методика за подобряване на сравнителните изпитвания на хранителни продукти, така че държавите членки да могат да обсъждат този въпрос на солидна споделена научна основа, която е една и съща за всички.

Комисията финансира също допълнителна работа по събиране на доказателства и по правоприлагане, като предлага на държавите членки 1 милион евро за финансиране на проучвания или действия по правоприлагане.

Комисията започна диалог с производители и сдружения в областта на защитата на марките, които са се ангажирали с изготвянето на кодекс за поведение през тази есен. На 13 октомври ще има и среща на върха по въпросите на потребителите.

завивки

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *