post

Eвродепутатите приеха планове за засилване на проверките на храните от фермата до трапезата. Новите правила, предварително договорени от евродепутатите и Съвета, целят да подобрят проследяването на произхода на храните, намалят измамите и възстановят доверието на потребителите в хранителната верига.

Законодателството ще осигури всеобхватна, интегрирана и по-ефективна система за контрол в областта на храните и правилата за безопасност на фуражите, ветеринарните и фитосанитарните изисквания, биологичното производство и правилата за защитените географски указания.

Докладчикът Кари Каденбах (С&Д, Австрия) заяви: „След скандала с конското месо много потребители имаха сериозни въпроси относно проследяемостта на храната и сигурността на снабдителната верига за месни продукти. Европейският парламент се постара да отговори на тези въпроси и да приеме текст, който да позволи на компетентните власти ефективно да се борят с измамите.“

Вярвам, че наистина сериозните наказания ще бъдат ключов инструмент в борбата с измамите, добави още Кари Каденбах.

Споразумението, договорено от евродепутатите и Съвета, предвижда:

  • – всеобхватен контрол по цялата хранително-вкусова верига: контрол на храните, фуражите, растенията, пестицидите, хуманното отношение към животните, географските указания и биологичното земеделие;
  • – проверки във всички сектори без предупреждение на базата на основан на риска подход;
  • – по-добро налагане на правилата срещу измамни или заблуждаващи практики;
  • – условия за внос на животни и продукти от трети страни;
  •  – контрол от страна на  Европейската комисия в държавите членки на ЕС и в трети страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *