post

Нови, по-прости правила за производителите на плодове и зеленчуци прие Европейската комисия. Ще бъдат намалени административните тежести, а финансовата подкрепа за кризисни моменти ще бъде увеличена.

Една от набелязаните мерки е да се изплащат по-големи суми при изтегляне на продукция от пазара, когато заради непредвидено развитие на цените се наложи намаляване на доставките. В бъдеще плодовете и зеленчуците, изтеглени от пазара и предадени за безплатно разпределение на благотворителни организации, ще се заплащат на 40 процента от цената, вместо на 30, както беше досега.

Европейската комисия ще подкрепя в по-голям мащаб производителски организации, както на регионално, така и на трансгранично ниво, изтъкна агрокомисар Хоган. “Секторът е от решаващо значение за селското стопанство и за изхранването на хората в Европейския съюз. Винаги сме подкрепяли и ще продължим да оказваме подкрепа на фермерите, произвеждащи плодове и зеленчуци”, допълни той.

Освен директните плащания и съфинансирането на мерки в рамките на развитието на селските региони, овощарите и зеленчукопроизводителите са получили 430 милиона евро извънредни помощи след въвеждането на руското ембарго, поясни Хоган. Всяка година Брюксел предоставя на производителските организации в сектора допълнително 700 милиона евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *