post

В кравефермата Al Badiah държат изключително много на хигиената. Преди кравите да влязат в доилните зали те бива дезинфекцирани. Щом доенето приключи, системата се изплаква с йод и вода.
Предвид огромното количество мляко, което се събира, на всеки 40 минути пълен танкер напуска кравефермата.Обикновено в Al Badiah 52% от стадото се състои от крави. В „спокойни дни“ във фермата могат да бъдат забелязани 45 крави, които се телят, а в „натоварени дни“ числото им нараства до над 100.
Телетата от женски пол остават във фермата, а мъжките се продават, щом минат 2-3 седмици от раждането им.
Кравефермата разполага с 52 силажни ями, в които се съхранява царевичен фураж за хранене на животните.Царевицата се отглежда недалеч, на около 5 часа път северно от фермата Al Badiah. Дневно за изхранване на добитъка е необходим около 1 000 тона фураж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *