post

До края на юни Европейският съюз трябва да вземе решение за промяна на биорегламента. Засега няма ясни позиции по въпроса. Наблюдатели очакват различни варианти на развитие – от отхвърляне на предложенията на Европейската комисия от страна на Парламента до бързото им приемане.

Малтийското председателство ще изчака Комисията да изложи вижданията си относно допустимите следи от препарати за растителна защита в биопродуктите. Към момента Парламентът и повечето страни-членки са против. Настъпи ли промяна в тези позиции, Малта,  която пое председателството на Европейския съюз, ще инициира нови тристранни преговори.

Първият Аграрен съвет ще се проведе на 23 януари. Основна тема ще бъде млекопроизводството. Ще продължат и дебатите относно влиянието на търговските споразумения върху аграрния сектор в Евросъюза, както и за мястото на фермерите в търговията с храни.

През следващите седмици Европейската комисия ще стартира обществено обсъждане на предстоящата реформа на Общата селскостопанска политика. След това през месец май в Малта ще се състои неформална среща на земеделските министри, на която ще се дискутират тези въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *