post

Преработвателният бранш финализира успешна година. През 2016г. за втори пореден път консервната промишленост бележи ръст в преработките на плодове и зеленчуци. Около 80% от индустрията традиционно е ориентирана към външните пазари.

Преработката на българска суровина е над 68 на сто, а около 17 процента е тази от Европейския съюз. 12 процента са консервираните суровини от трети страни. Причините се крият в големия износ, обобщават от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Преработката на плодове изпреварва тази на зеленчуците. Безспорно една от големите победи на българската хранителна индустрия през тази година е влизането в сила на Наредба 9 за ученическото и детското хранене.

По повод коментарите, че цената, която се плаща за закуска по стандарт е непосилно ниска за доставчиците, браншовиците имат философия и я следват – качественият продукт има цена. Един от нерешените проблеми и през тази година е трудното обезпечаване с работна ръка. Борбата по неговото разрешаване ще продължи и през следващата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *