Промени в Закона за рибарството и аквакултурите бяха приети на първо четене от Народното събрание. Измененията предвиждат подобряване на механизма за събиране на данни за уловената и преработена рибна продукция, съгласно законодателството на Европейската комисия. Със законопроекта се предвижда лицата, които извършват стопански риболов в Черно море, да предоставят до края на месец януари в Изпълнителната агенция информация и икономическа статистика по образец, утвърден от изпълнителния директор. Това се явява предварително условие за допускане на финансирането и изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство, като следва да бъде изпълнено не по-късно от 31 декември тази година. При неизпълнение Комисията може да реши спирането на част от средствата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *