post

Еквадор се присъедини към Споразумението за свободна търговия, сключено между Колумбия, Перу и Европейския съюз. Договорът беше подписан в рамките на срещата на търговските министри от Съюза в Брюксел.

Еквадор ще получи по-лесен достъп за своите селскостопански продукти на европейските пазари. Страната обаче, се задължава да признае редица европейски географски наименования. Едно от условията на договора е, че ако Еквадор рязко увеличи износа си на банани за Европа, Брюксел си запазва правото да въведе квоти.

Договорът между Европейския съюз и трите южноамерикански държави е неравностоен, за да не пострадат Еквадор, Перу и Колумбия от европейската конкуренция. С влизането в сила на споразумението Съюзът отменя митата за 95 процента от южноамериканските стоки, докато за Общността делът е само 60 на сто. Цялостната либерализация ще последва постепенно, в рамките на няколко години. Боливия също е поканена да се присъедини.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *