post

В периода 05 – 08 октомври 2016 г. Изпълнителна агенция по лозата и виното организира български национален щанд, включващ представители на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, на селскостопанска изложба „Златна есен 2016“ („Золотая осень 2016”), която ще се проведе в гр. Москва, Руска Федерация за осемнадесети път.

Българското национално участие се организира под егидата на Министерството на земеделието и храните с цел да бъдат представени традиционни български селскостопански продукти и храни.

Желаещите фирми могат да се представят по следните два начина:
само с мостри;
с мостри и представител на производителя.

Фирмите, които ще изпратят свои представители, е необходимо да осигурят тяхното присъствие на щанда от първия до последният работен ден на изложението, съобразно обявеното работно време на панаира.

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на заявка за участие (по образец), подписана и подпечатана от представляващия фирмата или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в Централно управление на Изпълнителна агенция по лозата и виното и изпратени на електронни адреси: d.andreevski@eavw.com и m.miteva@eavw.com, най-късно до 14 септември 2016 г.

Предвид ограниченото място, ще бъде направено класиране на подалите заявка фирми, според критериите, посочени в заявката.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Димитър Андреевски – главен експерт „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, ИАЛВ и г-жа Мая Митева – старши експерт „Административно, правно обслужване и финансово-стопански дейности“, ИАЛВ на телефон : 02 / 9708 103.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *