post

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ГР. ПЛОВДИВ

ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

ОКС “БАКАЛАВЪР”:

ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ИМАТ:

1. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ УЧАСТВАЛИ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, НО НЕ ПРИЕТИ;

2. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ С ОЦЕНКИ ОТ ДЗИ ИЛИ ИЗПИТ ПО ХИМИЯ ИЛИ МАТЕМАТИКА ПОЛОЖЕНИ В ДРУГО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ. СЪЩИТЕ ПРЕДСТАВЯТ:

– СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОЛОЖЕН ИЗПИТ /ОРИГИНАЛ/;
– ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ;
– ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОРИГИНАЛ И КСЕРОКОПИЕ;
– ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 42.00 ЛВ.
Телефон за връзка: 032 643 637; 032 603 792; 032 603730

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ:

стая 130, блок 1 от 8.30 – 16.00 часа, без събота и неделя

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *