FoodMedia.info е единствената по рода си българска медия, отразяваща всички аспекти на храненето и хранителната индустрия. У нас има редица медии посветени поотделно на заведенията, на търговията с бързо – оборотни стоки, на земеделието, на рецептите, както и на здравословния начин на живот. Няма обаче друга медия, която да обединява всички тези аспекти. Затова създадохме такава. Ще отделяме внимание както на теми, свързани с производството на храна и търговията в сектора, така и на бързо – развиващи се нови сегменти като градското земеделие.

Пожелаваме ви приятно четене.